October 26, 2016

سفر شرق

-------

دفتر را بستم. از پشت میزم پاشدم. گفت: «واااااه! چی شد یهو؟ کجا میری؟»

«میرم قدم بزنم. میرم خودمو خسته کنم از راه خیس عرق برگردم دوش بگیرم بشورم بشورم بشورم...»

خسته و دلزده‌ام. ویران از تکرار چکشی که تیک تاک تیک تاک توی سرم درجا زدن کوبید. من آدم راهم که در سال، هفت بار اقیانوس را طی می‌کردم، بی خستگی. خستگیش اما توی چشم‌ها و جمجمه‌ام پخش شد، و اشک و خون صورتم با دستمال و دست مهربان مهماندار هواپیما در دنگ دنگ ضربه‌ی درد و تاریکی آرام گرفت. آخ نگفتم. بقیه‌اش در آن اتاق تاریک صبح می‌شد. آن شب‌ها درد معنا نداشت، حالا تا دستم بهش می‌خورد دردم می‌آید. خسته و دلمرده‌ام. دلم زندگی می‌خواهد؛ دستی برای گرفتن، شانه‌ای برای گریستن، دلی برای باختن، لبی برای بوسیدن، حسی برای نوشتن و کار و خواندن و شعر و نگاه و راه... همین روزها چمدانم را می‌بندم به سوی نپال، بعد استرالیا، و بعد هند... همین زمستان، و نه وقتی دیگر. خیال واهی برگشتن به خاک پاک شهرم را برای همیشه از سرم بیرون می‌ریزم، گرچه نفس زده بودم تقلا کرده بودم چتری بر سرم گشوده شود. که تقریباً نصفه نیمه، شد. گرچه دل دل می‌زدم خودم را خرج دلم کنم. آخر، هر کسی خرج یک چیزی می‌شود؛ یکی دلش، یکی عقیده‌اش، یکی آرمانش، یکی تنش، یکی مرضش، یکی تصادفش، یکی اعتیادش، یکی لحظه‌اش، خلاصه یک جوری زندگیش را به فاک می‌دهد... من می‌خواستم خودم را خرج دلم کنم، با تمامی ثروت و فقرش، با تمامی فراز و فرودش؛ اما اینجا و این لحظه حالا خوب می‌دانم که سنگِ روی یخ می‌شوم؛ جوری که هرگز نتوانم خودم را ببخشم.  حالا وسوسه‌ی این، که از بالای سر کشورم بگذرم بی‌تابم کرده. هیجان دارم. می‌دانم که سفر حال و نگاه آدم را تازه می‌کند.

تو بگو

----

یک عالمه آسمان دارم

کجای خنده‌هات بریزم؟

خورشیدکم!

کجای لب‌هات؟


October 25, 2016

هست

-------

به همین قناعت کن. برای تو کافی ست. نیست؟


چرا دیشب تا صبح خواب تو را می‌دیدم؟ از سفر برگشته بودی. خسته ولی خوشحال. کمی روی تخت نشستی لباس‌هات را تا کردی گذاشتی روی هم، کمی با من راه آمدی در طول اتاق پذیرایی و حرف زدی، کمی لب طاقچه نشستی. بعد پاشدی آمدی کنار من روی مبل دراز کشیدی. پاهات را دراز کردی روی زانوهام. دست‌هام راه افتاد روی ساق‌هات. بعد خم شدم انگشت کله‌گنده‌ی پای راستت را بوسیدم. خندیدی. هیجان داشتم. برات حرف داشتم. تعریف داشتم. اما باز می‌خواستی بروی سفر. گفتم نیامده؟

خدا حافظ رویاهای خیالی و خالی.

October 24, 2016

درس پانزدهم؛

------

همیشه بین دو سنگ

گندم که هیچ

سنگ هم آسیاب می‌شود.

--------------------

خسته‌ام به شدت. خسته و دلزده از خستگی. احساس می‌کنم هرچقدر محکم هم که می‌بودم زیر اینهمه فشار یک جایی باید دخلم می‌آمد. چرا تا حالا نیامده؟ نمی‌دانم. در لحظه و نقطه‌ی خاصی از زندگی‌ام بر پرتگاه آخر ایستاده‌ام. اینهمه تا به حال استخوان‌هام نشکسته بود. درد بدی دارد این استخوان شکسته لای زخم. نه می‌خواهم نه می‌توانم. یادم آمد شبی را که با احمد شاملو و نصرت رحمانی به صبح رساندم، نصرت گفت: «من و احمد می‌‌بایس تو همون چهل سالگی مرده باشیم. چی شد که دووم آوردیم؟...»

شاملو روی قالی به پشتی تکیه داده بود، سرش را چند بار تکان داد: «همینطوره.»

جز آیدا، نصرت تنها کسی بود که اجازه داشت شاملو را به راحتی احمد خطاب کند.

October 20, 2016

اسم گل

-------

هرگز فراموشت نمی‌کنم.

 

October 18, 2016

خبر

-----

حافظ گفت سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش. این مصرع حضرتش بدجوری بار دارد. یعنی از یک جایی به بعد دیگر باید یاد بگیری، بفهمی، بدانی که برخی مسایل را به کل رها کنی. مثل تیری که آرش بر چله‌ی کمان نهاد و رها کرد، بی آن که خودش بداند تیر بر تنه‌ی بزرگ‌ترین درخت جهان نشست و مرز ایران و توران را تعیین کرد. اما خودش؟ پیکرش؟ پاره پاره شد. فردوسی می‌خواهد بگوید تبیین و تعیین مرز، آدم را پاره پاره می‌کند؟ می‌دانم. اگر فلسفه از چرایی زندگی حرف می‌زند، این یکی که اسمی براش ندارم از کجایی زندگی می‌گوید. یک روزگاری فلسفه رابطه‌ی شهروند و شهریار را تبیین می‌کرد. بعدها رسید به چرایی زندگی. چرایی زندگی مهم بوده؟ کجایی زندگی اهمیت نداشته؟ بشر اینهمه در زمان و مکان زندگی، سرگردانی کشیده، اما برای آن علمی تعریف نکرده. احتمالا تا آمده از کجایی زندگی‌اش سر دربیاورد از چرایی آن سر درآورده. فیلسوف شده. برخی هم کشیده‌اند به عرفان رفته‌اند توی پستو. بعضی هم سر از حکمت درآورده‌اند رفته‌اند لای کتاب. یک روز برات نوشتم سرگردانی قید زمان است، نه مکان. یادت هست؟ گلشیری به من گفت: «ندیدم هیچوقت در این سطوح بچرخی. تفنگ دورزن داری؟» دست‌هاش را به دورها گرفت و یکی از چشم‌هاش را بست. بعد خندید و گفت: «کجا؟» در جوابش چیزی گفتم که به قول علما در این مختصر نمی‌گنجد. بگذریم... برای تو اما تعریف کرده‌ام. امشب دیروقت دلم گرفته بود. کارگاه که تمام شد رفتم بیرون که از این وضعیت کمی خودم را نجات دهم. آسمان چنان ابری بود که ماه را ندیدم. گفتم چه اهمیت دارد؟ وقتی چوب بلندی ندارم که ابرها را کنار بزنم، زیر همین ابرها برای خودم ماه تصویر می‌کنم، بلدم، می‌سازم که در سیاهی نیفتم. به تو بارها گفته‌ام من از تاریکی و سیاه‌چاله می‌ترسم. دست خودم نیست. دلهره می‌گیرم. عاشق روشنی و نورم. برخلاف هدایت که مرگ‌آگاه بود، من عاشق زندگی‌ام. می‌دانی؟ قبر مزه‌ی مار و مور می‌دهد، زندگی نور می‌دهد. ولی بعضی وقت‌ها دست‌هام را می‌کنم توی جیب‌هام، می‌روم می‌روم می‌روم... و خیلی چیزها را نمی‌فهمم. آدم توقف نیستم. آدم تاریکی و پسله نیستم. یک روز باید برات تعریف کنم این حالم را. چرا؟ چون هستم. یعنی یا هستم یا نیستم. از تعلیق و ناروشنی می‌گریزم. می‌دوم به سویی که خورشید بدرخشد، می‌روم به سویی که خدا کند تو برابرم آغوش گشوده باشی. دیوانه‌ام؟ نه. روشنی‌ات صدام کرد. 

October 17, 2016

دست‌هات

------

دلم گرفته. با اینهمه خنده‌هات که صداش در گوشم هنوز می‌رقصد دارم به یک تنهایی هزارساله فکر می‌کنم که یک روز دست‌های تو ظرفی پرتقال پرپر شده گذاشت توی بغلم. من ظرف پرتقال را ندیدم، دست‌های تو را دیدم. و از همان روز تنها شدم. دیگر هیچکس زبان مرا نمی‌فهمد. هیچ دستی به مهربانی دست‌های تو نیست. و من دلتنگم. می‌دانی؟

October 15, 2016

بوی نان

------

فقط نان

به هزار دلیل بوی شرافت می‌دهد

و آغوش تو

بی‌دلیل چنان پر از بوی نان است

که آتش تنور

نفس‌هات را در تنم شعله می‌کشد

خورشیدکم!

چهار ساعت نوشته‌ام

و حالا گرسنه‌ام

یعنی چقدر عاشق توام؟

برای تو نوشته‌ام

برای مهربانی‌هات

و آن سه ظرف فیروزه‌ای

که روی میز کارم

مثل چشمه‌های معمایی

تعبیر قشنگ خوابم بود

راستی

چرا تمام آرزوهای من

در موهای تو گیر افتاده؟

چرا هرچه می‌نویسم

فقط تو می‌خوانی؟

چرا به هر جاده‌ای نگاه می‌کنم

تو داری می‌آیی؟

گل من!

تا به حال شده دوباره عاشق یک نفر بشوی؟

October 14, 2016

راه

-------

من چقدر عاشق توام؟

زیاد؟ کم؟ چه اهمیت دارد؟

مهم این است که جز تو

کسی برابر نگاه من راه نمی‌رود

عشق من!

مهم این است که ساقه‌های گندم زیباست

زیبا و بوسیدنی.October 13, 2016

درس چهاردهم؛

-------

میخ‌های تابوت جدایی را

عشقِ دوباره می‌کوبد

گفته بودم آدم فقط یک بار عاشق می‌شود؟

October 11, 2016

خود تو


 هزار سال پیش از میلاد  


106914339_n.jpg

October 8, 2016

سلام

------

دیگر از تردید هراسی نیست

مگر چقدر می‌توان سیاه پوشید؟

سوگوار پاییز و زمستان

تمام می‌شود، عشق من!

مگر چقدر اشک توی چشم‌های من بود؟

آدم از سرمای یک زمستان یاد می‌گیرد لباس گرم بپوشد

بعد دیگر تا شکوفه نبیند برهنه نمی‌شود

این خاصیت بهار است

و من بهار توام

گل کوچولو!

و تو

امانت چشم‌های منی تا ابد

می‌دانستی امروز چقدر شبیه مژه‌های توست؟


October 7, 2016

آوار

تب دارم.. کسی دیوار کاخ دادگستری را بر سرم خراب کرده گذاشته رفته. ساعت‌هاست زیر این آوار سنگین  پلک‌هام می‌سوزد... تب دارم.