June 18, 2007

روی جلد

http://maroufi.malakut.org/archives/upload/2007/04/cover%20symphony%20copy1-thumb.gif

سمفونی مردگان انگليسی برای انگلستان، آمريکا و آفريقای جنوبی.
از روی جلد کتاب خيلی خوشم آمده. برای اطلاعات بيشتر به
اين صفحه نگاه کنيد.

June 16, 2007

فردا


آدم بايد سفره‌شو جوری بندازه که بعداً بتونه جمع کنه.
                                         
                                           
(يک ضرب‌المثل تهرانی)

June 5, 2007

گارانتی


هيچ چيزی در زندگی تضمين‌شده نيست. اين را همه می‌دانند، با اين‌حال آدم‌ها بسيار دروغ می‌گويند و نقاب می‌سازند و پشت آن پنهان می‌شوند. مثل کبک سر در برف فرو می‌کنند و حالي‌شان نيست که دمب‌شان پيداست.
زندگی و دوستی و خريد و فروش و خوشبختی و زيبايی و جوانی و سلامتی و خلاقيت و آرامش و عشق هم گارانتی ندارد. تنها چيز تضمين‌شده‌ی دنيا مرگ است.
آدم اگر يک بار بميرد، "به اندازه" می‌شود. و مرده‌ها هرگز دروغ نگفته‌اند.

June 1, 2007

نظم نوين


تو نيکی می‌کن و در دجله انداز
که ايزد در بيابانت دهد باز *

* باز : پرنده‌ی بزرگ تيزپرواز با منقار برگشته و محکم و دندانه‌دار... (فرهنگ سخن)