May 18, 2013

بوی پرتقال

View image


اگر به خوابم نمی‌آیی

پس این بوی پرتقال از کجاست؟

اگر در رگ‌هایم بال نمی‌زنی

چرا پروانه‌ها رنگارنگ و قشنگند؟

و اگر بر زانوانم شیرین‌زبانی نمی‌کنی

این شعرها از کجا می‌جوشد؟

سبز آبی کبود!

بودن یا نبودنت

چه فرقی دارد؟

خیال خنده‌هات

سرتاپای مرا اردیبهشت می‌کند

بانوی من!

همچون شکوفه‌های گیلاس

بوسه‌های تو آن سوی آینه

لب‌های مرا بهشت می‌کند

بگذار خیال کنم

آینه‌ پر از نگاه توست.