October 20, 2017

گل‌برگ‌ها

------

شورانگیز بیا تو

در را ببند

دنیا را پشت در بگذار

نارنجی!

من اینجا

گیاهان کمیاب زمین را

توی دست‌هات روی تنت

ورق می‌زنم

نقطه به نقطه از بر می‌کنم

تو با نگاهت

شعر بریز روی کاغذم

گلبرگ‌ها را

خودم بلدم جمع کنم.

@ October 20, 2017 11:22 PM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?